Main Page2019-10-24T12:26:22+02:00

About the Company

Main activity of Marko-Kolor company is dyeing, printing and finishing services of knitted and woven fabrics.

Marko-Kolor Sp.J. company is private textile mill, established in the year of 1992, whose first owners were: Longin Frączkiewicz, Wiesław Gajda and Andrzej Katryński.

Since 2019, Anna and Stefan Derędowski have been the new owners of the company.

All finishing operations are executable on a world renowned textile machines. Proper selection of saving energy technologies allows us to achieving perfect production results keeping small arduousness of natural environment. All dyestuffs and agents that are used have all indispensable atests.

Dyeing, bleaching and washing operations are performed on atmospheric and pressure machines of rope type.

With year 2008 our company has started to serve the printing services in range of pigment and reactive printings, with a brand new and most modern screen rotary machine in Poland.

Our company employs a well-qualified personnel and posses modern and well equipped both metrological and chemical laboratory. Thanks to expanded production catalogue – both in paper and electronic form, we have a possibility of easy search by color masters delivered by our customers.

Labolatory

We have a modern laboratory in which, thanks to our equipment, research on product dyeing processes and materials in terms of durability from which our products are…

Certificates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua…

“We are here to provide our clients with modern and durable finishes for knitwear and fabrics.”

The owners and employees of Marko Kolor Sp. J.

Offer

Service Offer

Our company offers a various services in the sphere of textile finishing. Our specialisation is finishing fabrics: from natural fibres (cotton), man-made fibres (viscose) and synthetic fibres (polyester, polyamide, etc.) and also its combinations.

Print House

Print house in Marko-Kolor is operating since April 2008. We’re printing with a use of a modern, 8 color rotary type printing machine from Reggiani.

We’re printing on woven and knitted fabrics composed from cotton, viscose, polyester and its blends. Depending on the demands from our customers, we suggest application of pigment, reactive and disperse print.

In short, we would like to present printing technologies which we use.

It is the most common of printing technologies, suitable for almost all textile garments from wovens for jackets to knits for children confection. Pigments and agents of our use guarantee very high usable properties and acquisition of safety attests. Application of pigment print is relatively cheap and gives vivid and clear colors.

Used mostly for printing of viscose for summer blouses and dresses. This kind of print is characterised by nice and soft touch and very high fastness of rubbing and washing. It is a slight more expensive technology and a bit more complicated from the technological point of view.

Used only for knitted and woven fabrics composed from polyester, because of the nature of the fibers. It gives very permanent and soft in touch prints with unlimited color range.

Plain and one color surfaces is classic, slightly boring, a little bit out of the fashion. We like it because it is safe. Fashion is closing the circle, we are coming back to the old methods of refinement of knitted and woven fabrics giving them new look.

Fashion and with it technique and technology are seeking for newness and new expression for new times. People do not want to look the same, as they were wearing the same clothes. That is why we’re looking for new ways of standing out, changing our image.

Clothing is the best way for image change and to stand out from the crowd. For ages, people invented different ways of dyeing, refining and changing the look of fabrics. Tye-dye, ice-dye, batik, shibori… various methods making fabrics look different and individual. Attempts of brightening jeans by the use of basic bleaching resources were and are practiced by home creators. Jeans is a brilliant invention of world of fashion which can be used in various stylizations. Currently new technological methods were developed allowing for more professional obtaining of interesting and original effect.

Reserve print is a technique perfectly suitable for jeans look fabrics, which allows for creation of new effects. Pattern is applied on raw fabric which in next step is treated with processes of finishing. Dyeing of such fabrics is realized with a use of most modern technology KKV, which is cold pad batch dyeing with the lowest influence on environment.

Innovation from the last seasons is discharge print. Both of techniques allow for precise transfer of patterns and obtaining attractive designs. Effects on different backgrounds and colors can be astonishing, because printing and dyeing are made on checked recipes which give us new, interesting look, which is important in fashion.

Discharge print technique is not based on application of printing paint on the surface of the fabric, but on application of agent which “gets out” the color from the fabric. Fabric parameters are not changed, touch is nice and soft and elasticity is maintained. This kind of technique works out perfectly with dark backgrounds and it gives the most spectacular look on denim type fabrics, creating interesting designs.

Surprising how many effects can be achieved with a use of reserve and discharge print. Designers imagination allows for creating new design and gives new face, new life of well known fabrics.

If you are interested in achieving such effects on your products please contact us by phone 696 030 690 or 795 501 085 or email: drukarnia@marko-kolor.pl

Print house contact

Please contact us by phone: 696 030 690 or 795 501 085
or e-mail: drukarnia@marko-kolor.pl

Tenders

Marko-Kolor” Company wishes to announce that all Tender Offers are available only in Polish.

Grants and Awards

2017-12-11

Marko-Kolor Sp.J. realizuje projekt pn.: “Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zakładu firmy Marko-Kolor” w ramach Działania IV.1.2 „Odnawialne źródła energii”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Zainstalowana w wyniku realizacji projektu instalacja fotowoltaiczna pozwoli osiągnąć roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 31,958 ton równoważnika CO2/rok w 2019 r.

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii wyniesie w 2018 r. 0,03975 MW.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 151 700,00 zł.

2015-09-08

GRANTY NORWESKIE 2009-2014

KONTRAKT PROJEKTOWY: INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII – PROGRAM POLSKA

PROJEKT: Modernizacja w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko

Całkowita wartość projektu 624 432,00 EUR

Kwota dofinansowania z Innovation Norway 260 000,00 EUR

Zapraszamy na stronę poświęconą realizacji projektu

2013-05-20

Numer i tytuł projektu:

UDA-RPLD.03.02.00-00-017/12-00

Wdrożenie najlepszych dostępnych technik w celu zmniejszenia zużycia czynników produkcji

Calkowita wartość Projektu: 8 118 098,40 PLN

Kwota dofinansowania: 3 960 048,00 PLN

Nazwa Beneficjenta:

Marko-Kolor Spółka Jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionuu łódzkiego

2011-01-05

Numer i tytuł projektu:
UDA-RPLD-03.03.00-00-031/10-00
Opracowanie i wdrożenie technologii wykończenia dzianin typu polar.

Całkowita wartość Projektu: 487 975,60 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 201 439,92 PLN

Nazwa Beneficjenta:
Marko – Kolor Spółka Jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

2010-04-05

Numer i tytuł projektu:

UDA-RPLD.03.02.00-00-248/09-00
Wdrożenie innowacyjnej technologii ekologicznego wykończenia materiałów włókienniczych przez spółkę Marko-Kolor

Całkowita wartość Projektu: 6 115 860,00 PLN
Kwota dofinansowania z RPO WŁ: 3 007 800,00 PLN

Nazwa Beneficjenta:
Marko – Kolor Spółka Jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński

2006-02-08

W dniu 8.02.2006 w Łodzi odbyła się uroczysta gala regionalna “Gazele Biznesu 2005”, na której zostały uhonorowane firmy Gazele z województwa łódzkiego. Firma Marko-Kolor Sp.J. zajeła 148 w województwie i 2711 miejsce w kraju w 2005 roku według dziennika Puls Biznesu, który jednocześnie potwierdza przynależność naszej firmy do elitarnego Klubu Gazel Biznesu – grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

2005-10-01

Firma “Marko-Kolor” Sp. J. pragnie poinformować, że przedsięwzięcie inwestycyjne w postaci wyposażenia linii produkcyjnej w nową barwiarkę “MCS MF 3XJ H.T.” było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Jednostką kontraktujacą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83.

Więcej informacji na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl

2005-06-01

Firma “Marko-Kolor” Sp. J. pragnie poinformować, że zadanie inwestycyjne zakupu oraz montażu barwiarek MCS 300 MF 2J HT oraz MCS 100 MF 1J HT zrealizowano przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej informacji na stronie www.wfosigw.lodz.pl

2005-06-01

Firma “Marko-Kolor” Sp. J. pragnie poinformować, że przedsięwzięcie inwestycyjne w postaci wyposażenia linii produkcyjnej w nową odżymarkę do dzianin w rękawie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Jednostką kontraktujacą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83. Więcej informacji na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl

2005-04-01

Firma “Marko-Kolor” Sp. J. pragnie poinformować, że zakup barwiarki ROTO STREAM 140/1-PL był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2001. Jednostką kontraktujacą była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26.

2005-04-01

Firma “Marko-Kolor” Sp. J. pragnie poinformowac, że zakup stacji rozpuszczania barwników MPS-D był współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2001. Jednostką kontraktujacą była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26.

Contact

Marko-Kolor:

The company: Marko-Kolor Sp. J.
The owners: Anna i Stefan Derędowscy
Legal and organisational form: Registered Partnership
Year of establishment: 1992
Registering agency: National Court Register
Register no: KRS0000013723
REGON: 470561622
Tax Identification Number (Tax ID): 729-020-51-73

Contact Us:

Head office Marko-Kolor:

Poland
93-412 Lodz
3/5 Barwna Street

phone: +48 42-681-80-21
fax: +48 42-684-66-73
e-mail: tgutowski@marko-kolor.pl

www.marko-kolor.pl

Production mill Marko-Kolor:

Poland
92-518 Lodz
25 Techniczna Street

phone/fax: +48 42-649-23-27
phone/fax: +48 42-649-24-74
e-mail: tgutowski@marko-kolor.pl

www.marko-kolor.pl