Polski
English
Marko Kolor

Oferta Przetargowa

 
2016-06-30
Powtórne zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi audytora w ramach Programu:
"Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)".
Tytuł projektu: Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.
2016-07-13
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert dotyczących wykonania usługi audytora w ramach Programu:
"Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)".
Tytuł projektu: Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

2016-06-15
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi audytora w ramach Programu:
"Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)".
Tytuł projektu: Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.
2016-06-29
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert dotyczących wykonania usługi audytora w ramach Programu:
"Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)".
Tytuł projektu: Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

2016-04-13
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na zakup suszarki wraz z odzyskiem ciepła.
Projekt realizowany w ramach Programu: "Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)".
Tytuł projektu: Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.
2016-05-06
Wynik przetargu.
Ogłoszenie wyniku wyboru oferty na zakup suszarki wraz z systemem odzysku ciepła.

2016-01-28
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na zakup systemu odzysku ciepła gorącego powietrza wylotowego celem ogrzania wody ciepłej z istniejącego magazynu wody ciepłej.
Projekt realizowany w ramach Programu:
"Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)".
Tytuł projektu: Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.
2016-02-12
Wynik przetargu.
Ogłoszenie wyniku wyboru oferty na zakup systemu odzysku ciepła gorącego powietrza wylotowego celem ogrzania wody ciepłej z istniejącego magazynu wody ciepłej.

2015-09-08
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradztwa w zarządzaniu projektem realizowanym w ramach Programu:
"Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)".
Tytuł projektu: Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.
2015-09-21
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert dotyczących świadczenia usług doradztwa w zarządzaniu projektem realizowanym w ramach Programu: "Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)". Tytuł projektu: Modernizacja w celu zmniejszenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

2014-10-28
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na zakup napawarki.
2014-11-19
Wynik przetargu.
Ogłoszenie wyniku wyboru oferty na zakup napawarki.

2014-03-04
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na zakup barwiarki.
2014-03-19
Wynik przetargu.
Ogłoszenie wyniku wyboru oferty na zakup barwiarki.

2013-04-30
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na zakup pralnicy szerokościowej.
2013-06-16
Wynik przetargu.
Ogłoszenie wyniku wyboru oferty na zakup pralnicy szerokościowej.

2012-06-05
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na zakup systemu ERP.
2012-06-20
Wynik przetargu.
Ogłoszenie wyniku wyboru oferty na zakup systemu ERP.

2012-05-11
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na opracowanie PRE.

2011-01-18
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na Opracowanie i wdrożenie technologii wykończenia dzianin typu polar.
2011-01-28
Wynik przetargu.
Ogłoszenie wyniku zamówienia na Opracowanie i wdrożenie technologii wykończenia dzianin typu polar.

2010-12-16
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na nabycie tamblera.
2011-01-07
Wynik przetargu.
Ogłoszenie wyniku zamówienia na nabycie tamblera.

2010-08-10
Ogłoszenie przetargu.
Zadanie 2. (powtórzone)
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na nabycie aparatu barwiarskiego kolekcyjnego.
2010-08-25
Wynik przetargu.
Zadanie 2. (powtórzone)
Ogłoszenie wyniku zamówienia na nabycie aparatu barwiarskiego kolekcyjnego.

2010-07-21
Ogłoszenie przetargu.
Zadania 3, 4, 5, 6.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na nabycie systemu przygotowania i dozowania materiałów pomocniczych ciekłych, systemu przygotowania i dozowania materiałów pomocniczych sypkich, oprogramowania do zarządzania gospodarką materiałową materiałów ciekłych oraz oprogramowania do zarządzania gospodarką materiałową materiałów sypkich.
2010-07-31
Wynik przetargu.
Zadania 3, 4, 5, 6.
Ogłoszenie wyniku zamówienia na nabycie systemu przygotowania i dozowania materiałów pomocniczych ciekłych, systemu przygotowania i dozowania materiałów pomocniczych sypkich, oprogramowania do zarządzania gospodarką materiałową materiałów ciekłych oraz oprogramowania do zarządzania gospodarką materiałową materiałów sypkich.

2010-05-06
Ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na nabycie suszarki do dzianin z modułem do apretur oraz systemu odzysku ciepła odpadowego.
2011-06-04
Wynik przetargu.
Ogłoszenie wyniku zamówienia na nabycie suszarki do dzianin z modułem do apretur oraz systemu odzysku ciepła odpadowego.

2010-04-09
Ogłoszenie przetargu.
Zadanie 1.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na nabycie aparatu barwiarskiego - pralnicy.
2010-04-22
Wynik przetargu.
Zadanie 1.
Ogłoszenie wyniku zamówienia na nabycie aparatu barwiarskiego - pralnicy.

2010-02-25
Ogłoszenie przetargu.
Zadanie 11.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na nabycie urządzenia do tekstylnych prób wytrzymałościowych.
2010-03-09
Wynik przetargu.
Zadanie 11.
Ogłoszenie wyniku zamówienia na nabycie urządzenia do tekstylnych prób wytrzymałościowych.

2010-02-22
Ogłoszenie przetargu.
Zadanie 2.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na nabycie aparatu barwiarskiego kolekcyjnego.
2010-03-03
Wynik przetargu.
Zadanie 2. (Wyniki anulowano)
Ogłoszenie wyniku zamówienia na nabycie aparatu barwiarskiego kolekcyjnego.

2009-12-28
Ogłoszenie przetargu.
Zadania 8, 9.
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na nabycie automatycznego systemu uzdatnianina wody technologicznej oraz oprogramowania do zarządzania automatycznym system uzdatnianina wody technologicznej.
2010-01-12
Wynik przetargu.
Zadania 8, 9.
Ogłoszenie wyniku zamówienia na nabycie automatycznego systemu uzdatnianina wody technologicznej oraz oprogramowania do zarządzania automatycznym system uzdatnianina wody technologicznej.