Polski
English
Marko Kolor

Oferta Produktowa

 

 W wyniku prac badawczo-rozwojowych wykonanych przez Marko-Kolor we współpracy z firmami
CHT R. BEITLICH GMBH i HUNTSMAN będących rezultatem realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków UE i budżety państwa projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, DZIAŁANIE 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw przedstawiamy nowe oferty produktowe na:

1. Barwienie barwnikami kadziowymi dzianin z włókien celulozowych.
    Produkty tej technologii charakteryzują się następującymi własnościami:

> wysokie odporności na pranie,
> wysokie odporności na światło,
> odporność na wodę chlorowaną,
> niewidoczność w promieniach podczerwieni spełniające wymagania dla wyrobów używanych przez służby mundurowe.

 

2. Nanoszenie powłok bazujących na woskach naturalnych
    o cechach specjalnych mające:

> własności pielęgnujące skórę,
> własności wygładzające skórę,
> wspomaganie leczenia zranień,
> antyseptyczne,
> wykończenie ekologiczne.

 

3. Barwienie wełny barwnikami reaktywnymi.
    Produkty tej technologii charakteryzują się następującymi własnościami:

> wysokie odporności na pranie,
> szeroką gamę kolorystyczną.


4. Klocowe, fulardowe nanoszenie powłok antybakteryjnych (nanosrebrem)
    technologia NANOSILVER.

 

5. Punktowe nanoszenie klejów.
    Technologia ta pozwala na:

> etalizowanie wyrobów foliami,
> otrzymywanie powłok membranowych.

6. Nanoszenie powłok antypoślizgowych na dzianinach i tkaninach.

 W wyniku zakupu nowoczesnej zrywarki firmy "GALDABINI" w ramach działań j/w., oferujemy ulepszone produkty - usługi polegające na badaniach technicznych i kontroli parametrów wytrzymałościowych tkanin i dzianin:

> wytrzymałość na przebicie kulką (PN-EN ISO 9073-5),
> wytrzymałość na zrywanie (PN-EN ISO 13934-1),
> określenie wydłużenie pod danym obciążeniem (PN-EN ISO 13934-1).

 

Kontrola w/w parametrów pozwala ulepszyć oferowane przez nas produkty, poprzez gwarancję ich jakości w postaci wyników pomiarów otrzymanych z urządzenia firmy "GALDABINI".

 POLAR SERIA STANDARD 100 140 AP4
POLAR SERIA STANDARD 100 140 Comfort


W wyniku prac Badawczo-Rozwojowych wykonanych przez Instytut Włókiennictwa będących rezultatem realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, DZIAŁANIE 3.3 oferujemy nowe produkty bazujące na dzianinie polarowej o ulepszonych walorach komfortu fizjologicznego.
Produkty te charakteryzują się następującymi parametrami:

> opór cieplny: 0,04 ÷ 0,12 m²K/W,
> opór pary wodnej: 6 ÷ 10 m²Pa/W,
> przepuszczalność powietrza: 350 ÷ 1000 mm/s,
> stopień pilingu: nie mniej niż 4.