Polski
English
Marko Kolor

Dotacje i Wyróżnienia

 
2017-12-11
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Marko-Kolor Sp.J. realizuje projekt pn.: "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zakładu firmy Marko-Kolor” w ramach Działania IV.1.2 „Odnawialne źródła energii”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

 

Zainstalowana w wyniku realizacji projektu instalacja fotowoltaiczna pozwoli osiągnąć roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 31,958 ton równoważnika CO2/rok w 2019 r.

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii wyniesie w 2018 r. 0,03975 MW.

 

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 151 700,00 zł.

 

Foto1                  Foto2                 Foto3                 Foto4                  Foto5                 Foto6

 


2015-09-08
Projekt realizowany w ramach Programu: Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)

 GRANTY NORWESKIE 2009-2014

KONTRAKT PROJEKTOWY: INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII - PROGRAM POLSKA

PROJEKT: Modernizacja w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko

Całkowita wartość projektu 624 432,00 EUR

Kwota dofinansowania z Innovation Norway 260 000,00 EUR

Zapraszamy na stronę poświęconą realizacji projektu


2013-05-20
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Numer i tytuł projektu:

UDA-RPLD.03.02.00-00-017/12-00

Wdrożenie najlepszych dostępnych technik w celu zmniejszenia zużycia czynników produkcji

 

Calkowita wartość Projektu: 8 118 098,40 PLN

Kwota dofinansowania: 3 960 048,00 PLN

 

Nazwa Beneficjenta:

Marko-Kolor Spółka Jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionuu łódzkiego


2011-01-05
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer i tytuł projektu:
UDA-RPLD-03.03.00-00-031/10-00
Opracowanie i wdrożenie technologii wykończenia dzianin typu polar.

Całkowita wartość Projektu: 487 975,60 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 201 439,92 PLN

Nazwa Beneficjenta:
Marko - Kolor Spółka Jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


2010-04-05
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Numer i tytuł projektu:

UDA-RPLD.03.02.00-00-248/09-00
Wdrożenie innowacyjnej technologii ekologicznego wykończenia materiałów włókienniczych przez spółkę Marko-Kolor

Całkowita wartość Projektu: 6 115 860,00 PLN
Kwota dofinansowania z RPO WŁ: 3 007 800,00 PLN

Nazwa Beneficjenta:
Marko - Kolor Spółka Jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński


2006-02-08
Wyróżnienie - Gazele biznesu

W dniu 8.02.2006 w Łodzi odbyła się uroczysta gala regionalna "Gazele Biznesu 2005", na której zostały uhonorowane firmy Gazele z województwa łódzkiego. Firma Marko-Kolor Sp.J. zajeła 148 w województwie i 2711 miejsce w kraju w 2005 roku według dziennika Puls Biznesu, który jednocześnie potwierdza przynależność naszej firmy do elitarnego Klubu Gazel Biznesu - grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.


2005-10-01
Unia dla przedsiębiorczych - Program konkurencyjność

Firma "Marko-Kolor" Sp. J. pragnie poinformować, że przedsięwzięcie inwestycyjne w postaci wyposażenia linii produkcyjnej w nową barwiarkę "MCS MF 3XJ H.T." było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Jednostką kontraktujacą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83.

Więcej informacji na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl


2005-06-01
WFOŚiGW w Łodzi

Firma "Marko-Kolor" Sp. J. pragnie poinformować, że zadanie inwestycyjne zakupu oraz montażu barwiarek MCS 300 MF 2J HT oraz MCS 100 MF 1J HT zrealizowano przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej informacji na stronie www.wfosigw.lodz.pl


2005-06-01
Unia dla przedsiębiorczych - Program konkurencyjność

Firma "Marko-Kolor" Sp. J. pragnie poinformować, że przedsięwzięcie inwestycyjne w postaci wyposażenia linii produkcyjnej w nową odżymarkę do dzianin w rękawie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Jednostką kontraktujacą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83. Więcej informacji na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl


2005-04-01
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE

Firma "Marko-Kolor" Sp. J. pragnie poinformować, że zakup barwiarki ROTO STREAM 140/1-PL był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2001. Jednostką kontraktujacą była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26.

2005-04-01
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE
Firma "Marko-Kolor" Sp. J. pragnie poinformowac, że zakup stacji rozpuszczania barwników MPS-D był współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2001. Jednostką kontraktujacą była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26.