Polski
English
Marko Kolor

Laboratory

 

Posiadamy nowoczesne Laboratorium, w którym dzięki posiadanemu sprzętowi, są przeprowadzane badania nad procesami barwienia wyrobów, oraz badania materiałów pod względem trwałości,
z których są wytwarzane nasze produkty.

Zadaniem laboratorium jest również kontrola jakości produkcji poprzez prowadzenie wszechstronnych
i dokładnych badań zgodnych z normami i dyrektywami. Zapenienia to wysokš jakość dostarcznych przez nas produktów oraz gwarantuje ich trwałość.